1. Fotografie jako wyraz emocji Fotografie są nie tylko zapisem rzeczywistości, ale także wyrazem emocji. Przez odpowiednie kadrowanie, światło i kompozycję, można przenieść na zdjęciu całą gamę uczuć. Fotografia staje się magazynki palet wtedy nośnikiem emocji, który potrafi dotknąć serca i pobudzić wyobraźnię. Emocje uwiecznione na fotografii mają moc poruszenia oglądającego. Dlatego warto wybierać takie […]